Darmowa dostawa na wybrane produkty tylko do 19.10.2024!
+48 697 096 481
Filtry
Rozmiar
Kolor
Producent
  • There are no filter terms yet
5 produktów

Rękawice elektroizolacyjne

Rękawice elektroizolacyjne są jednym z najważniejszych narzędzi ochrony dla pracowników, którzy wykonują zadania związane z elektrycznością. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie izolacji elektrycznej między pracownikiem a napięciem elektrycznym, co może uchronić przed porażeniem prądem. W wybranych branżach, jest to nie tylko pomocniczy sprzęt ochronny, ale wręcz obligatoryjny!

Rękawice elektroizolacyjne są zwykle wykonane z gumy, wzmocnionej bawełną lub tkaniny szklanej, jak również wysokogatunkowego lateksu kauczuku naturalnego. Zapewniają ochronę przed napięciem od 500 V do 36 kV. Rękawice elektroizolacyjne są dostępne w różnych kategoriach, zależnie od ich klasyfikacji i zdolności do wytrzymywania napięcia.

Rękawice izolacyjne są również określane jako rękawice dielektryczne, co oznacza, że są one wykonane z materiałów, które mają wysoką odporność na prąd elektryczny. Najczęściej stosowanym materiałem do produkcji rękawic izolacyjnych jest lateks. Lateks jest elastycznym i odpornym na rozciąganie materiałem, który zapewnia ochronę przed niskimi napięciami.

Jak przeprowadzane są ich testy?

Każda para rękawic elektroizolacyjnych musi zostać dokładnie przetestowana przed użyciem. Testy te przeprowadza się zgodnie z odpowiednimi normami i obejmują badanie izolacji elektrycznej, odporności na przetarcia, przepuszczalności powietrza oraz wytrzymałości na rozciąganie. Po pomyślnym przejściu testów, rękawice otrzymują oznaczenia klasy, określające ich zdolność do wytrzymywania napięcia. Rękawice muszą być regularnie testowane, aby upewnić się, że nadal spełniają wymagania bezpieczeństwa i mogą służyć jako dodatkowy sprzęt ochronny, znacząco wpływając na bezpieczeństwo i komfort pracy. Oczywiście, poza innymi zabezpieczeniami technicznymi. W

Co należy sprawdzić przed użyciem?

Przed użyciem rękawic elektroizolacyjnych, pracownik powinien zawsze sprawdzić ich stan, czy nie są uszkodzone, przebarwione, czy nie mają dziur ani innych defektów. Pracownik powinien również nosić rękawice o odpowiedniej klasie w zależności od wykonywanej pracy.

Pracownicy, którzy korzystają z rękawic elektroizolacyjnych, muszą przestrzegać odpowiednich procedur bezpieczeństwa, takich jak korzystanie z izolowanych narzędzi, uważne postępowanie z przewodami i zapobieganie nagromadzeniu ładunków elektrostatycznych.

Rękawice dielektryczne – gdzie są wymagane?

Rękawice elektroizolacyjne są często wymagane w branżach takich jak energetyka, przemysł chemiczny i przetwórstwo metali. Wymagają je również przepisy prawa pracy w celu ochrony pracowników, którzy pracują w pobliżu napięcia elektrycznego. Bez rękawic elektroizolacyjnych, praca przy urządzeniach wysokiego napięcia byłaby niebezpieczna i bardzo ryzykowna.

Do czego są przeznaczone?

Rękawice elektroizolacyjne są przeznaczone do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, zwykle posiadają określony poziom izolacji elektrycznej. Rękawice robocze natomiast zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi i innymi zagrożeniami związanymi z pracą. Oba rodzaje rękawic służą do ochrony dłoni, ale różnią się swoim przeznaczeniem i właściwościami ochronnymi.

Rękawice elektroizolacyjne służą do ochrony przed porażeniem prądem podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. Sterowanie komputerowe na stanowisku pomiarowym oznacza, że proces pomiaru jest kontrolowany przez komputer, co może zwiększyć precyzję i powtarzalność wyników.

Rękawice izolacyjne (każda rękawica) to podstawowy sprzęt ochrony osobistej, który służy do ochrony rąk przed prądem elektrycznym. Są one pomocniczym sprzętem ochronnym, który jest niezbędny dla pracowników wykonujących prace na obiektach elektrycznych. Rękawice ochronne wykonane są z materiału izolacyjnego, który zapewnia izolację elektryczną, a tym samym minimalizuje ryzyko porażenia prądem.

Czym jest napięcie pobiernicze?

Napięcie pobiernicze przemienne to wartość napięcia elektrycznego, która może wystąpić podczas prac na urządzeniach elektrycznych. Dlatego rękawice izolacyjne muszą spełniać odpowiednie normy i standardy, takie jak PN EN 60903:2006 lub EN 60903:2003 AC2. Te normy określają wymagania dotyczące testowania i klasyfikacji rękawic izolacyjnych.

Działanie kwasów na rękawice elektroizolacyjne

Rękawice izolacyjne nie są jednak całkowicie odporne na działanie kwasów. Są przystosowane do ochrony rąk. Zależy to od rodzaju kwasu oraz czasu, przez jaki rękawice były narażone na jego działanie. W przypadku kontaktu z kwasami, rękawice izolacyjne należy natychmiast zdjąć i oczyścić skórę. W przypadku poważniejszych skutków kontaktu z kwasami (np bez rękawic spowodują nieodwracalnych uszkodzeniach ciała), należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Rękawice elektrostatyczne są powszechnie stosowane do ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi w różnych zastosowaniach przemysłowych. Jednak ich skuteczność w niskiej temperaturze może być ograniczona, zwłaszcza w przypadku złożonej konstrukcji i innych zabezpieczeń technicznych.

Praca w niskich temperaturach lub skrajnie niskich

W przypadku pracy w skrajnie niskich temperaturach, rękawice elektrostatyczne mogą mieć ograniczoną skuteczność, ponieważ materiały, z których są wykonane, stają się sztywne i trudne do dopasowania do dłoni. Dodatkowo, w przypadku kontaktu z substancjami chłodzącymi, materiały te mogą ulegać uszkodzeniom lub pęknięciom, co zwiększa ryzyko wystąpienia wyładowań elektrostatycznych.

Jednakże, rękawice elektrostatyczne specjalnie zaprojektowane do pracy w niskiej temperaturze, takie jak modele z izolacją termiczną, mogą zapewnić skuteczną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi w takich warunkach.

Rękawice dielektryczne a przystosowanie przy wybuchu metanu

Jeśli chodzi o zastosowanie rękawic elektrostatycznych w środowiskach, gdzie występuje niebezpieczeństwo wybuchu metanu, takie jak kopalnie lub zakłady chemiczne, konieczne jest przestrzeganie odpowiednich norm i standardów bezpieczeństwa, takich jak norma EN 60903:2003 AC2:2005. W takich warunkach, rękawice elektrostatyczne powinny być wykonane z materiałów antystatycznych i odporne na ścieranie, a także powinny być przetestowane pod kątem wyładowań elektrostatycznych i innych niebezpieczeństw.

Podsumowanie

Podsumowując, rękawice izolacyjne to niezbędny element sprzętu ochrony osobistej dla pracowników wykonujących prace na urządzeniach elektrycznych. Muszą one spełniać odpowiednie normy i standardy, a ich materiał izolacyjny powinien być odporny na niskie napięcia elektryczne. W przypadku kontaktu z kwasami, rękawice izolacyjne nie są całkowicie odporne i należy zachować ostrożność.