Darmowa dostawa na wybrane produkty tylko do 19.10.2024!
+48 697 096 481
Filtry
Rozmiar
  • There are no filter terms yet
Producent
16 produktów

Dlaczego należy stosować ochronę dróg oddechowych?

Kontakt z oparami chemicznymi, pyłami, gazami oraz wysokimi temperaturami – wszystkie te czynniki sprawiają, że nasze drogi oddechowe są bardziej narażone na trudności w procesie oddychania. W każdej z tych sytuacji niezbędne jest stosowanie środków ochrony dróg oddechowych. Sprzęty te uważane są za środki związane z najwyższym ryzykiem zdrowia – ich brak może powodować poważne uszkodzenia zdrowia, a nawet utratę życia.

Według wytycznych BHP powietrze, którym pracownik oddycha w miejscu pracy, musi spełniać trzy warunki. Po pierwsze, stężenie określonych substancji w powietrzu nie może przekraczać dopuszczalnych norm. Po drugie, temperatura powietrza wdychanego przez pracownika musi odpowiadać określonym normom, które zapewniają mu normalne funkcjonowanie w warunkach pracy. Po trzecie, zawartość tlenu w powietrzu wdychanym musi przekraczać 19%.

Typy środków do ochrony dróg oddechowych

Sprzęt do ochrony dróg oddechowych podzielony jest na dwie kategorie: środki oczyszczające, które mają za zadanie oczyszczać wdychane powietrze, oraz środki izolujące, których celem jest dostarczenie pracownikowi powietrza ze źródła niezależnego od otoczenia. Do pierwszej kategorii należą te sprzęty, w których oczyszczanie odbywa się za pomocą filtra, pochłaniacza oraz filtropochłaniacza.

Biorąc pod uwagę funkcję oraz miejsce stosowania, do środków oczyszczających możemy zaliczyć półmaski i maski pełnotwarzowe, półmaski filtrujące jednorazowe, filtr i pochłaniacze oraz urządzenia filtrujące. Do kategorii środków izolujących zaliczamy sprzęty stacjonarne, wyposażone w aparaty wężowe sprężonego powietrza oraz sprzęty autonomiczne z aparatami butlowymi.

Czym kierować się przy wyborze sprzętu chroniącego drogi oddechowe?

Wśród głównych czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas doboru środków ochrony dróg oddechowych, zaliczyć należy m.in. czas pracy w miejscu z zanieczyszczonym powietrzem, poziom temperatury w warunkach pracy, swoboda ruchu, odpowiednie pole widzenia, a także łatwość komunikacji między pracownikami.