Kategorie
Wiedza

Praca w pojedynkę a BHP – obowiązki pracownika samodzielnego oraz jego zabezpieczenie na stanowisku pracy

Zdarzają się sytuacje, gdy na danej zmianie obecny jest tylko jeden pracownik. Jak wówczas wyglądają jego obowiązki pod względem BHP? Czego dopilnować musi pracodawca? Czy we wszystkich pomieszczeniach na terenie zakładu pracy może przebywać jedna osoba? Praca w pojedynkę wymaga przestrzegania określonych reguł zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy – warto wiedzieć, na czym one polegają.

Pomieszczenia, w których pracownicy pracują samodzielnie a przepisy BHP

Przepisy nie podają wykazu prac w pojedynkę, jednak regulują kryteria, na których podstawie można ustalić tę kwestię. Jeżeli chodzi o pracowników fizycznych, to zwykle wykonują oni swoje obowiązki na terenie magazynów, w warsztatach, pomieszczeniach technicznych czy kotłowniach.

Są to zwykle prace kilkuzmianowe i nierzadko na jednej zmianie jest obecna tylko jedna osoba. Pracodawca musi więc ustalić, w których pomieszczeniach i na jakich zmianach w zakładzie odbywają się prace w pojedynkę, a także wziąć pod uwagę, że na terenie zakładu są miejsca, w których może dojść do awarii związanych z następującym zagrożeniem:

 • pożarowym,
 • wybuchowym,
 • porażeniem prądem elektrycznym,
 • wydzielaniem się gazów lub par substancji sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.

Jeżeli chodzi o czas pracy, to nawet w przypadku pozostawienia pracownika w danym pomieszczeniu na godzinę, może być to uznane za pracę w pojedynkę, ponieważ jest on narażony na jedno z wyżej wymienionych zagrożeń w każdej chwili.

Obowiązek meldowania się pracownika

Ze względu na to, że pracownik przebywa w pracy sam, to zgodnie z zasadami BHP pracodawca powinien wprowadzić obowiązek meldowania się, który polega na poinformowaniu przełożonego, że czynności są wykonywane prawidłowo i nie ma żadnych trudności.

Obie strony ustalają system meldowania się – może to być kontakt osobisty,telefoniczny, mailowy lub za pomocą środków łączności takich jak krótkofalówki. Warto również ustalić częstotliwość meldowania się, zaplanować przypomnienie o tym obowiązku w kalendarzach telefonicznych oraz uzgodnić zasady postępowania w razie braku meldunku.

W przypadku, gdy po upływie określonego czasu pracownik się nie zamelduje, należy podjąć próbę kontaktu z nim. Jeśli opuścił on miejsce pracy bez meldunku lub zapomniał o tym obowiązku, warto jeszcze raz przedstawić zasady i poinformować o ewentualnych konsekwencjach nieprzestrzegania tego przepisu. Jeśli jednak doszło do awarii i zdrowie lub życie pracownika jest zagrożone, należy udzielić mu pierwszej pomocy oraz rozpocząć inne procedury dotyczące wypadku przy pracy.

Praca w pojedynkę zgodnie z zasadami BHP w porze nocnej

Przepisy dotyczące prawa pracy w pojedynkę pozwalają na zatrudnienie pracownika na nocnej zmianie. Pracodawca jest jednak zobowiązany do poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy o takiej decyzji, jeżeli z pisemnym wnioskiem nie wystąpi wcześniej pracownik.

Jednak ze względu na to, że praca w porze nocnej należy do prac wymagających, pracodawca nie może zatrudnić na taką zmianę:

 • kobiet w ciąży,
 • pracownic i pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4,
 • pracowników młodocianych,
 • pracowników niepełnosprawnych (chyba że zgodę wyrazi lekarz).

System pracy w pojedynkę zgodny z zasadami BHP powinien ustalić pracodawca. W tym celu musi on wdrożyć obowiązek meldowania się pracownika oraz wytłumaczyć mu, na czym będzie polegała procedura – a w przypadku jej nieprzestrzegania – wzmocnić nawyk meldunkowy polegający np. na częstszej kontroli czy wprowadzeniu powiadomień w telefonie, przypominających o meldunku.

Bezpieczeństwo samodzielnej pracy, oprócz systematycznego meldowania się pracownika, wzrasta wraz z doborem odpowiednich środków ochrony indywidualnej. W ofercie AB Partners przygotowaliśmy propozycje odzieży roboczej najwyższej jakości, która przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w pojedynkę na każdej zmianie!

Kategorie
Wiedza

Zasady BHP w warsztacie samochodowym – jakie są wymogi oraz jak zapewnić pracownikowi odpowiednią ochronę?

Praca w serwisie samochodowym wymaga wdrożenia odpowiednich środków ochrony, a także bezpiecznej organizacji pracy. Jest to przede wszystkim związane z prowadzonymi usługami, a co za tym idzie – z dostępem do łatwopalnych i niebezpiecznych dla zdrowia substancji chemicznych oraz wyspecjalizowanego sprzętu naprawczego. Jakie zagrożenia mogą pojawić się na stanowisku mechanika oraz jakie akcesoria i środki ochrony indywidualnej zminimalizują wystąpienie wypadków przy pracy? Przeanalizujmy najczęstsze zagrożenia i wymogi BHP w warsztacie samochodowym!

Zagrożenia w warsztacie samochodowym, czyli czego unikniesz przestrzegając zasad BHP

W zależności od danego stanowiska, w warsztacie samochodowym wykorzystywane są różne narzędzia i sprzęty mechaniczne, których nieodpowiednie użytkowanie może się przyczynić do wystąpienia wypadku przy pracy. Jakie sytuacje niebezpieczne są realnym zagrożeniem zdrowia i życia pracowników?

 • Zagrożenia dotyczące budynku i jego wyposażenia, jak np. ogólna powierzchnia pomieszczeń warsztatowych i ich prawidłowy podział.
 • Zagrożenia związane z używaniem wyposażenia techniczno-mechanicznego, w tym obrażenia mechaniczne (stłuczenia, zranienia, poparzenia), obrażenia wywołane przez czynniki chemiczne lub porażenia prądem elektrycznym oraz wszelkie obciążenia mentalne (praca pod presją czasu, hałas).
 • Zagrożenia pochodzące od zastosowanego wyposażenia elektronicznego, np. ekran monitora szkodliwy dla oczu czy konieczność koncentracji na wielu elementach informacji uzyskiwanej ze sprzętu.
 • Zagrożenia związane z czynnikami oddziaływującymi na osoby zatrudnione, np. poziom wyszkolenia w zasadach BHP w warsztacie mechaniki samochodowej, atmosfera pracy i relacje między pracownikami oraz presja dotycząca rezultatów wykonywanych obowiązków.

Środkami, które zminimalizują powyższe zagrożenia w zakresie wymagań BHP w warsztacie samochodowym, jest przygotowanie organizacji miejsc pracy zgodnie ze specyfiką poszczególnych czynności technologicznych. Chodzi tu o następujące pomieszczenia: kabina lakiernicza, stanowisko do mycia i czyszczenia sprzętu używanego w trakcie naprawy, stanowisko do spawania. Ważne jest także uświadomienie pracowników o skali zagrożeń i przedstawienie zasad BHP wraz z dobrymi praktykami na terenie warsztatu samochodowego oraz przydzielenie odzieży ochronnej.

Przepisy BHP w warsztacie mechaniki samochodowej – wymogi dotyczące obiektu i stanowiska pracy

Punktem wyjścia w realizowaniu obowiązków zawodowych w serwisie samochodowym powinno być zapoznanie się, a następnie rzetelne i konsekwentne przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Niestosowanie się do przepisów BHP w warsztacie samochodowym jest szczególnym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia mechaników, którzy na co dzień obsługują specjalistyczne urządzenia mechaniczne i ostre narzędzia.

 • Przestrzeń budynku powinna mieć wydzielone strefy – warsztatową, socjalną oraz część biurową w ramach obsługi klienta.
 • Na każdym stanowisku należy udostępnić pracownikowi instrukcję BHP obowiązującą w warsztacie samochodowym i zawrzeć w niej informacje dotyczące ewakuacji podczas pożaru, zachowania się w czasie wypadku, czy przebiegu czynności w kontakcie z niebezpiecznymi materiałami. Zadaniem pracodawcy jest również zapoznanie z instrukcją pracowników oraz wyjaśnienie kwestii niezrozumiałych.
 • Przed przystąpieniem do pracy naprawczej, mechanik zobowiązany jest do przygotowania i wyczyszczenia sprzętu, a następnie sprawdzenia go pod kątem funkcjonalności. Jeśli dostrzeże usterkę – natychmiast musi przerwać wszelkie czynności.
 • Istotnym wymogiem w ramach BHP jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia (zarówno tego ogólnego, jak i punktowego). W przypadku niektórych prac warto zaopatrzyć stanowisko w halogeny, by pracownik mógł dokładnie oświetlić podwozie samochodu.
 • Należy zadbać również o czystość podłóg, a więc usunąć plamy oleju, wodę czy smary.
 • Wszystkie smary i szkodliwe substancje używane przez pracowników w warsztacie samochodowym (np. benzyna, olej silnikowy), powinny być przechowywane w specjalnych zbiornikach, a w przypadku ich wycieku, muszą być jak najszybciej zatamowane, aby nie dopuścić do zapalenia substancji czy też zatrucia ludzi.
 • Zgodnie z zasadami BHP w warsztacie samochodowym teren powinien być właściwie oznakowany (znaki informacyjne, ostrzegawcze i zakazu), a sprzęt i narzędzia oddane do dyspozycji mechaników, muszą zawierać właściwe atesty.

Charakterystyka środków ochrony indywidualnej pracownika zgodnie z przepisami BHP w warsztacie samochodowym

Zgodnie z prawem, obowiązek zapewnienia odzieży ochronnej oraz elementów ochrony indywidualnej spoczywa na pracodawcy. O nakazie użytkowania poszczególnych elementów informują następujące znaki, umieszczone na terenie obiektu.

 • Nakaz stosowania ochrony słuchu – są to nauszniki oraz zatyczki wygłuszające, które stanowią ochronę przed hałasem.
 • Nakaz stosowania ochrony oczu – zwłaszcza przyciemnianych gogli ochronnych, zabezpieczających oczy przed szkodliwymi chemikaliami bądź odpryskami.
 • Nakaz stosowania ochrony stóp – mowa o wygodnym obuwiu roboczym z grubą podeszwą i wkładką antyprzebiciową oraz wzmocnionymi noskami w celu zapewnienia ochrony palców u stóp. Będą to półbuty lub trzewiki ochronne.
 • Nakaz stosowania ochrony rąk – rękawice, które skutecznie zabezpieczają przed ciężkimi do usunięcia zabrudzeniami z olejów czy smarów. W tym przypadku warto kierować się parametrami technicznymi, aby były dostosowane do specyfiki stanowiska i ewentualnych zagrożeń.
 • Nakaz stosowania odzieży ochronnej – koszula, spodnie, bluza lub kombinezon ochronny wykonany z przewiewnego materiału. Pracownicy serwisów samochodowych, zwłaszcza ci, którzy wykonują pracę w pozycji klęczącej lub półklęczącej, powinni być też zaopatrzeni w spodnie z nakolannikami oraz elementami odblaskowymi, zwiększającymi widoczność w trakcie pracy w porze nocnej.
 • Nakaz stosowania maski przeciwpyłowej – maska stanowi zabezpieczenie układu oddechowego, nosa i ust przed działaniem pyłów lub środków chemicznych. Jest to element niezbędny podczas prac lakierniczych czy tych związanych z naprawą karoserii.
 • Nakaz stosowania ochrony głowy – w tym celu pracownik jest zobowiązany do wykonywania swoich zadań w specjalnym kasku, który chroni głowę przed wszelkimi urazami.

Przestrzeganie zasad BHP w warsztacie mechaniki samochodowej, a także wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej są więc kluczowym elementem we właściwej organizacji pracy na terenie tego typu obiektu. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego w naszej ofercie zawarliśmy najwyższej jakości odzież roboczą oraz wyżej wymienione elementy ochronne. Naszą misją jest wsparcie pracodawców w zakresie zapewnienia właściwego zabezpieczenia indywidualnego, co jest przede wszystkim działaniem ukierunkowanym na aspekt zdrowotny pracownika, ale i przynosi korzyść związaną z wizerunkiem przedsiębiorstwa, ponieważ buduje solidną i nastawioną na dobro pracownika reputację firmy.

Kategorie
Wiedza

BHP w laboratorium chemicznym – kompletne zabezpieczenie pracownika w kontakcie z substancjami chemicznymi

Zapewnienie bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym należy do zadań pracodawcy i obejmuje wiele działań profilaktycznych, które mają na celu zminimalizowanie ewentualnych wypadków przy pracy. W tym celu powinien on zadbać nie tylko o organizację pracy na poszczególnych stanowiskach, ale także o odpowiednie środki ostrożności, w tym o elementy ochrony indywidualnej. Jakie przepisy dotyczące bezpieczeństwa obowiązują laborantów oraz na czym polega kompletne zabezpieczenie pracownika w kontakcie z substancjami chemicznymi?

Praca z substancjami chemicznymi – dlaczego jest niebezpieczna

Praca w laboratorium chemicznym należy do grupy prac szczególnie niebezpiecznych, głównie z względu na kontakt pracowników z substancjami i preparatami chemicznymi, które nieodpowiednio użytkowane mogą być zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia laborantów.

W zależności od konkretnego stanowiska laboratoryjnego, do obowiązków pracowników obowiązków należy m.in.:

 • barwienie preparatów biologicznych,
 • destylowanie i dezynfekowanie środków i narzędzi używanych w poszczególnych eksperymentach,
 • miareczkowanie,
 • ogrzewanie,
 • odparowywanie
 • sterylizowanie,
 • pobieranie próbek,
 • rozcieńczanie związków chemicznych czy napełnianie gazem,
 • prowadzenie ewidencji środków chemicznych i preparatów biologicznych.

Czynniki środowiska pracy a potencjalne zagrożenia

Większość związków chemicznych jest szkodliwa dla pracowników laboratoryjnych, co może skutkować natychmiastowym wypadkiem przy pracy w wyniku wybuchu czy pożaru, a przy dłuższym kontakcie z substancjami wywołać ostre zatrucie oraz stwarzać ryzyko chorób zakaźnych. Warto więc przyjrzeć się czynnikom środowiska, które mogą przyczynić się do konkretnych zagrożeń.

1. Czynniki fizyczne

Chodzi tutaj o różnego rodzaju zagrożenia wynikające z narażenia na promieniowanie jonizujące (cząstki alfa, beta, promienie gamma, promienie X, neutrony), a także niejonizujące, a więc w zależności od używanych urządzeń i przeprowadzanych eksperymentów czy badań, światło nadfioletowe, a także pola elektromagnetyczne o skrajnie niskiej częstotliwości. Do czynników fizycznych można również zaliczyć hałas emitowany przez drgające lub obracające się urządzenia mechaniczne, co może powodować przede wszystkim uszkodzenie słuchu pracownika.

2. Czynniki biologiczne

Wśród czynników biologicznych, które mogą przyczynić się do uszczerbku na zdrowiu laborantów, są wszelkie mikroorganizmy chorobotwórcze takie jak: wirusy, bakterie, pasożyty i grzyby. Ich negatywny wpływ stwarza ryzyko zakażenia chorobami zakaźnymi układu oddechowego czy pokarmowego, a także przerwaniem ciągłości tkanek.

3. Czynniki chemiczne i pyły

Praca w laboratorium to przede wszystkim wykonywanie czynności związanych z substancjami chemicznymi, które wykazują właściwości żrące, są toksyczne, duszące, uczulające, radioaktywne czy drażniące. Pracownicy są więc narażeni na różnego rodzaju schorzenia, a zwłaszcza zatrucia, alergie skórne i pokarmowe, oraz urazy oczu wywołane wniknięciem zanieczyszczeń pochodzących z substancji chemicznych. Praca w kontakcie z niebezpiecznymi związkami może powodować również oparzenia chemiczne i termiczne, stwarzając realne zagrożenie dla laborantów.

Kompletne zabezpieczenie pracownika – na co zwrócić szczególną uwagę? BHP w laboratorium chemicznym

Aby zapobiegać takim zagrożeniom, osoby narażone powinny przestrzegać przepisów porządkowych BHP oraz być wyposażone w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Prace polegające na kontakcie ze stężonymi kwasami i substancjami żrącymi wymagają specjalistycznej, najlepiej kwasoodpornej odzieży (np.kombinezonów). Koniecznym elementem ochrony są także okulary oraz przyłbice, a także rękawice ochronne i obuwie z antypoślizgowe.

Gogle są szczególnie ważne, ponieważ stanowią zabezpieczenie przed odpryskami kropli cieczy czy szkodliwych gazów, dlatego też powinny przede wszystkim dobrze przylegać do twarzy. Z kolei rękawice ochronne zabezpieczają skórę przed działaniem chemikaliów, a wykonane są przeważnie z takich materiałów jak PCV, gumy czy nitrylu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą AB Partners, która zawiera najwyższej jakości środki ochrony indywidualnej. Zapewniają one bezpieczeństwo pracownikom, zmniejszają ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy, ale także są jednym z wymogów znajdujących się na liście zasad BHP w laboratorium chemicznym.

Jeżeli chodzi o zapewnienie odpowiednich warunków pracy, pracodawca powinien przestrzegać zasad BHP takich jak:

 1. Zainstalowanie metalowych osłon przed i wokół próżniowych pojemników.
 2. Przedstawienie instruktażu stanowiskowego, a także zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych.
 3. Zapewnienie bezpiecznych metod podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków, oddając pracownikom do dyspozycji urządzenia mechaniczne ułatwiające takie czynności.
 4. Udostępnienie pracownikom środków odkażających i środków do pielęgnacji dłoni.
 5. Wyznaczenie dodatkowej osoby do asekuracji w przypadku prac stwarzających szczególne zagrożenie zdrowia lub życia (np. przy prowadzeniu eksperymentów z wodorem).
 6. Regularne sprawdzanie stanu technicznego urządzeń laboratoryjnych oraz zlecanie ich ewentualnej naprawy.
 7. Sporządzenie instrukcji opisującej zasady organizacji pracy na terenie pomieszczeń laboratoryjnych i postępowania w razie zagrożenia w wyniku kontaktu ze szkodliwymi substancjami i mieszaninami chemicznymi.
Kategorie
Wiedza

BHP a praca przy odśnieżaniu – jakie środki ochrony indywidualnej zapewnią pracownikowi bezpieczeństwo

Zima i związane z nią opady śniegu często powodują, że pracodawca nakłada na wyznaczonych pracowników dodatkowy obowiązek odśnieżania. Nierzadko też jest to praca dorywcza, która wymaga od zlecającego wydania odpowiedniego zabezpieczenia dla pracobiorcy. Jaka ochrona jest wymagana w przypadku odśnieżania chodników zgodnie z zasadami BHP, a jak wygląda kwestia bezpieczeństwa tego typu prac na dachach budynków?

BHP a odśnieżanie – jak jest rozumiane? Kto może podjąć się tej czynności?

Z formalnego punktu widzenia odśnieżanie to zespół czynności, które mają na celu nie tylko likwidację śniegu, ale i błota pośniegowego czy oblodzeń. Pracownik zaangażowany do odśnieżania musi zadbać również o posypanie piaskiem nawierzchni, by zlikwidować śliskość oraz o późniejsze zbieranie zalegającego piasku.

Odśnieżanie obejmuje zarówno chodniki oraz usuwanie nadmiaru śniegu zalegającego na dachach budynków, a wykonywane jest najczęściej za pomocą narzędzi ręcznych takich jak: szufle, łopaty, odkurzacze lodu, miotły. Pracownikom usuwającym śnieg należy również zapewnić odpowiednią odzież roboczą, a w przypadku prac na wysokości – zestaw do pracy na wysokości.

Co ważne, do odśnieżania może być zatrudniony jedynie taki pracownik, który:

 • posiada aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych (w przypadku pracy na wysokości – również odpowiednie pozwolenie);
 • posiada wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności, a także ma znajomość przepisów oraz zasad BHP przy odśnieżaniu;
 • zapoznany jest z oceną ryzyka zawodowego i instrukcją stanowiskową przy odśnieżaniu.

Odśnieżanie chodnika – zagrożenia i środki ochrony

W trakcie pracy przy odśnieżaniu chodników bardzo często dochodzi do wypadków, które polegają przede wszystkim na: poślizgnięciu się, potrąceniu przez poruszające pojazdy, uszkodzeniu stopy łopatą czy szuflą czy przeciążeniu lub wychłodzeniu organizmu.

Dlatego też, aby zminimalizować ryzyko tego typu zdarzeń, pracodawca powinien zabezpieczyć pracownika usuwającego śnieg w odzież wodoochronną oraz chroniącą przed zimnem. Mając na uwadze wymagania BHP dotyczące odśnieżania w zakresie ochrony indywidualnej, w naszej ofercie uwzględniliśmy:

 • bluzy,
 • kurtki,
 • spodnie oraz spodnie ogrodniczki,
 • kombinezony ocieplane,
 • rękawice robocze z warstwą nieprzemakalną,
 • trzewiki z ocieplanym wnętrzem i podeszwą antypoślizgową.

Odśnieżanie dachu – BHP. Jak zabezpieczyć pracownika?

Likwidacja śniegu i jego pozostałości z nawierzchni dachowych jest zaliczana do prac na wysokości (co najmniej 1 metr nad poziomem ziemi), czyli tych szczególnie niebezpiecznych. Ponadto prace związane z odśnieżaniem dachów odbywają się na otwartej przestrzeni, a więc w trudnych warunkach atmosferycznych (mróz, śnieg, wiatr).

Aby więc zapobiec takim wypadkom jak upadek z dachu wskutek zbliżenia się do jego krawędzi czy poślizgnięcie się na nierównej powierzchni, pracodawca powinien zapewnić podwójną ochronę.

 • Środki ochrony zbiorowej, w tym balustrady ochronne, ogrodzenia zabezpieczające pracownika przed nieoczekiwanym wypadkiem z wysokości.
 • Środki ochrony indywidualnej – poza wszystkimi elementami ochronnymi obowiązującymi przy odśnieżaniu nawierzchni na tym samym poziomie, osoba odpowiedzialna za organizację pracy jest zobowiązana do wydania sprzętu chroniącego pracownika przed upadkiem z wysokości. Chodzi tutaj o hełm ochronny, a także szelki bezpieczeństwa ze specjalną linką przymocowaną do stałych elementów konstrukcji amortyzatorem. Oferta AB Partners zawiera kilka wariantów zestawów do prac na wysokości, w zależności od indywidualnych potrzeb pracowników fizycznych.

Praca przy odśnieżaniu a BHP – podsumowanie

Należy pamiętać, że jedną z częstszych przyczyn wypadków podczas odśnieżania jest nieprawidłowa organizacja pracy oraz brak odpowiedniego zabezpieczenia pracownika zgodnie z zasadami BHP. Ten aspekt dotyczy zarówno wydania odzieży roboczej, jak i sprzętu wysokościowego (w przypadku odśnieżania dachów). Właściwy dobór środków ochrony indywidualnej to jednak nie wszystko. Zadaniem pracodawcy jest przekazanie pracownikom zasad posługiwania się przydzielonym sprzętem – dopiero takie działanie zminimalizuje występowanie wypadków przy pracy.

Kategorie
Wiedza

Praca w porze nocnej – jakich przepisów BHP musi przestrzegać pracodawca?

Pracodawca może zatrudnić pracownika wykonującego obowiązki w porze nocnej, ale tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami regulowanymi przez prawo pracy. Czym jest pora nocna i ile trwa taka zmiana? Jakie profity z niej wynikają oraz jakie środki ochrony powinien zapewnić pracodawca? Przyjrzyjmy się dokładnie tym zagadnieniom, ponieważ nieprzestrzeganie przepisów BHP może negatywnie wpłynąć na zdrowie pracownika i wiąże się z wysokimi sankcjami nałożonymi na pracodawcę.

Pora nocna – jak jest definiowana w prawie?

Według Kodeksu Pracy pora nocna to wykonywanie obowiązków zawodowych w przedziale godzinowym między 21.00 a 7.00. O dokładnej godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy w wyznaczonych ramach decyduje pracodawca, jednocześnie pamiętając przy tym, że cała zmiana powinna trwać nie więcej niż 8 godzin.

Ten zapis dotyczy pracowników, którzy wykonują obowiązki szczególnie niebezpieczne, związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Pomija natomiast te osoby, których zadaniem jest nadzorowanie pracowników w porze nocnej i nie obowiązuje w przypadkach szczególnych – zagrożenia życia pracownika, prowadzenia akcji ratunkowej, usunięcia awarii czy ochrony mienia.

Przyjmuje się, że osoba pracująca w porze nocnej to taka, której rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub której co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na nocną zmianę.

Praca w godzinach nocnych w świetle przepisów BHP

Jak już wspomnieliśmy, praca w godzinach nocnych jest dopuszczalna, jednak o zamiarze zatrudnienia pracowników w takich warunkach pracodawca musi poinformować Państwową Inspekcję Pracy. Jednak, z uwagi na kwestie zdrowotne, nie może on powierzyć nocnych obowiązków zawodowych każdemu.

Z takiej możliwości wyłączone są następujące grupy:

 • pracownice w ciąży;
 • pracownice lub pracownicy opiekujących się dzieckiem do lat 4 – bez ich zgody;
 • pracownicy młodociani (czyli osób między 15 a 18 rokiem życia);
 • pracownicy niepełnosprawni (chyba że lekarz przy badaniach profilaktycznych wyrazi na to zgodę lub gdy niepełnosprawny zatrudniony jest przy pilnowaniu).

Co ważne, pracownikowi, który wykonuje obowiązki zawodowe w porze nocnej, przyznawany jest dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę – niezależnie od tego, czy jest to praca stała, czy sporadyczna. Taki dodatek wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto, kierując się przepisami BHP regulującymi pracę w porze nocnej, pracodawca powinien wykonać następujące kroki.

1. Przeprowadzić na stanowisku pracy ocenę ryzyka zawodowego – na podstawie takiej analizy może on zdecydować, że nie powierzy obowiązków w porze nocnej danemu pracownikowi ze względów zdrowotnych.

2. Sporządzić instrukcję BHP dla konkretnego stanowiska, którą przedstawi pracownikom.

3. Wprowadzić obowiązek i sposób meldowania się pracowników w pomieszczeniach, w których jest to wymagane.

4. Dokładnie dokumentować pracę wykonywaną w porze nocnej.

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom fizycznym w porze nocnej?

W kwestii bezpieczeństwa pracowników, oprócz oceny ryzyka zawodowego, należy również uwzględnić zapewnienie im sprawnie funkcjonującego systemu udzielania pierwszej pomocy – dostosowanego także do warunków pracy w porze nocnej.

Pracownicy powinni być przeszkoleni w takim działaniu w zakresie zwalczania pożarów czy ewakuacji pracowników. Jednak należy pamiętać, że poziom sprawności i wydolności tego procesu powinien być dostosowany do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Bezpieczeństwo pracy to również wydanie przez pracodawcę lub osobę do tego upoważnioną środków ochrony indywidualnej, których dobór powinien być dostosowany do określonego charakteru stanowiska pracy i poziomu trudności przewidzianych na nim obowiązków. Oferta AB Partners uwzględnia wysokiej jakości odzież roboczą i inne elementy indywidualnego zabezpieczenia pracownika, które w porze nocnej mogą okazać się niezbędne.

Podsumowanie

Zatrudnianie pracobiorców w porze nocnej nakłada na pracodawcę szereg obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy. Zgodnie z ustaleniami prawnymi powinien on przestrzegać przepisów dotyczących przeciwwskazań do pracy w porze nocnej oraz pamiętać o godzinnym wymiarze czasu pracy, które reguluje prawo, a także przydzielaniu pracownikom środków ochrony indywidualnej.

Kategorie
Wiedza

Prace budowlane – jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom na placach budowy?

Praca fizyczna w branży budowlanej wiąże się z obsługą ciężkiego sprzętu oraz wykonywaniem obowiązków na dużych wysokościach, w zmiennych warunkach atmosferycznych. Zagrożenia z tego wynikające powodują, że kierownicy budowy są zobligowani do przeszkolenia i zabezpieczenia pracowników zgodnie z zasadami BHP. Jak przygotować stanowisko pracy i jakich przepisów należy przestrzegać, by zapewnić maksymalną ochronę indywidualną osobom pracującym na placach budowy?

Praca na budowie – dlaczego jest tak niebezpieczna?

Praca w budownictwie jest niebezpieczna ze względu na warunki pracy (jednoczesna praca kilku zespołów, wystające elementy konstrukcji, ciężkie sprzęty i ostre narzędzia), co niejednokrotnie naraża pracownika na urazy zdrowotne. W związku z tym na placach budowy zasady BHP muszą być bezwzględnie przestrzegane. Konsekwencją nierespektowania przepisów bezpieczeństwa na placach robót budowlanych są wypadki przy pracy, które mogą mieć następujący charakter:

 • potknięcie się;
 • upadek na tym samym poziomie;
 • upadek spowodowany przez spadający z góry przedmiot;
 • niewłaściwe użycie narzędzi czy sprzętu;
 • upadek z wysokości;
 • wciągnięcie do dołu;
 • zasypanie.

Pracownicy ulegający powyższym wypadkom najczęściej wykonują obowiązki związane z przenoszeniem materiałów budowlanych, remontami czy rozbiórką istniejących już obiektów budowlanych, w tym:

 • montażem i demontażem konstrukcji ścian;
 • murowaniem i wyburzaniem ścian;
 • zbrojeniem i wylewaniem ław fundamentowych, stropów, ścian;
 • tynkowaniem;
 • izolacją termiczną ścian zewnętrznych;
 • robotami malarskimi;
 • pokryciem dachowym i obróbką blacharską.

Stworzenie bezpiecznych warunków pracy na placu budowy

Odpowiednia organizacja miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP jest istotna zarówno dla pracowników, jak i osób postronnych, które mogą znaleźć się w pobliżu placu budowy.

Teren prac powinien być przede wszystkim ogrodzony i oznakowany za pomocą tablic ostrzegawczych, ale także wyposażony w balustrady ochronne na krawędziach stropów i specjalne osiatkowanie niebezpiecznych uskoków poziomów podłoża. Na otwartych placach budowy warto zamontować specjalne daszki ochronne bądź wydzielić strefy zagrożenia, gdy teren budowy znajduje się w niewielkiej odległości od innych budynków.

Co więcej, w połowie wysokości balustrady osoba odpowiedzialna za organizację pracy powinna zadbać o umieszczenie specjalnej poprzeczki lub wypełnienia, które zmniejszy ryzyko wypadnięcia. Ponadto koordynator nadzorujący pracą wyznaczony przez pracodawcę, musi ustalić z ekipą budowlaną zasady współdziałania w przypadku ewentualnych zagrożeń, ale także poinformować pracowników o działaniach im zapobiegających np. wzajemnej asekuracji.

Sposoby ochrony indywidualnej pracownika budowlanego

Oprócz prawidłowego zabezpieczenia placów budowy, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego stroju roboczego, składającego się z elementów, które zminimalizują ryzyko wypadku.

Osoba zatrudniona na budowie powinna więc być ubrana w długie spodnie, ochronną kamizelkę odblaskową oraz buty z wkładką i antypoślizgową podeszwą. Poza tym pracownik budowlany powinien być zaopatrzony w okulary ochronne, rękawice robocze, a w przypadku narażenia na wzmożony hałas – słuchawki wygłuszające lub zatyczki do uszu. Obowiązkowy jest również hełm ochronny – pozwoli on nie tylko zidentyfikować pracownika, ale i zabezpieczy jego głowę przed spadającymi przedmiotami.

Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jeden, szczególnie istotny element uposażenia pracownika budowlanego – zestaw do pracy na wysokości. Robotnicy budowlani pracują w niebezpiecznych warunkach – na konstrukcjach stalowych, rusztowaniach czy dachach. Aby zminimalizować ryzyko upadku pracowników na placach budowy – zestaw z oferty AB Partners zawiera uprząż oraz amortyzator z dwiema linkami, co zapewni równomierne rozłożenie sił podczas upadku i zmniejszy ryzyko uszkodzenia ciała pracownika.

Mając na uwadze dobro pracowników budowlanych i konieczność zapewnienia przez pracodawcę odpowiedniego stroju roboczego – oferta AB Partners uwzględnia wszystkie wyżej wymienione elementy składające się na profesjonalną odzież roboczą oraz inne środki ochrony indywidualnej. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi kategoriami produktów zgodnymi z obowiązującymi zasadami BHP.

Jak zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy? Lista:

 • ogrodzony, oznakowany i zabezpieczony teren budowy;
 • specjalne daszki ochronne bądź wydzielone strefy zagrożenia;
 • przeszkolenie pracownika na danym stanowisku budowy;
 • nadzór prac budowlanych przez koordynatora;
 • ochrona zbiorowa, np. wzajemna asekuracja;
 • odpowiedni strój roboczy, w tym takie elementy jak: kask, rękawice robocze, okulary ochronne czy słuchawki wygłuszające;
 • w przypadku prac budowlanych na wysokości – specjalny zestaw do prac na wysokości z amortyzatorem i uprzężą.
Kategorie
Wiedza

Kombinezony robocze BHP – funkcje i rodzaje. W jakich pracach są wymagane kombinezony ochronne?

Kombinezony robocze to doskonała alternatywa dla bluz i jednoczęściowych spodni. Te, które znaleźć można w ofercie AB-Partners, wykonane są z wysokiej jakości ergonomicznych materiałów zapewniających ochronę ciała pracownika, a także dobrą wentylację. Jakie są rodzaje kombinezonów roboczych, ich główne funkcje, oraz w jakich branżach powinna być stosowana tego typu odzież robocza?

Kombinezon roboczy BHP – czym się charakteryzuje?

Kombinezon roboczy to jednoczęściowy komplet składający się ze spodni oraz bluzy, wyposażony w zamek błyskawiczny z tyłu, dodatkowe kieszenie czy kaptur oraz paski odblaskowe (w przypadku kombinezonów mających zapewnić widoczność).

Kombinezony robocze z oferty AB PARTNERS są wykonane z odpornych i wytrzymałych materiałów, co sprawia, że nie ograniczają ruchów pracownika. Są wodoszczelne oraz łatwe w czyszczeniu, co może być szczególnie istotne dla pracowników, którzy o strój roboczy dbają we własnym zakresie.

Funkcje kombinezonów roboczych

Kluczową rolą kombinezonów roboczych jest ochrona pracownika przed potencjalnymi urazami. Chodzi przede wszystkim o zagrożenia powstałe wskutek oddziaływania czynników biologicznych, chemicznych, termicznych, mechanicznych, elektrycznych czy elektromagnetycznych.

Kombinezony robocze to również praktyczne rozwiązanie dla pracowników, ponieważ posiadają liczne kieszenie – na wysokości klatki piersiowej, na udach, przednie, tylne oraz te znajdujące się wewnątrz ubrania. Mogą one posłużyć do przechowywania narzędzi lub innych przedmiotów przydatnych w wykonywanej pracy.

W zależności materiału, z jakiego został wykonany kombinezon, będzie on mógł posłużyć pracownikowi do pracy w określonych warunkach. Przykładowo, kombinezony uszyte z lekkich materiałów ochronią pracownika przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Jeśli jednak poszukujesz kombinezonu przeznaczonego do prac w mokrym i wilgotnym środowisku – wybierz ten, który jest wodoszczelny.

Rodzaje kombinezonów ochronnych

Podstawowym podziałem kombinezonów roboczych jest ten wyróżniający:

a) Kombinezony jednokrotnego użytku – to środki ochrony indywidualnej, które zabezpieczają pracowników przed szkodliwymi substancjami i związkami chemicznymi, pyłem, azbestem, farbami czy lakierami. Co więcej, materiał kombinezonów jednorazowych chroni pracownika przed zarazkami chorobotwórczymi i płynami ustrojowymi innych ludzi. Jest więc higienicznym rozwiązaniem, ale jego działanie jest krótkotrwałe.

b) Kombinezony wielokrotnego użytku – chronią ciało pracownika przed urazami, ale jednocześnie zabezpieczają przed działaniem szkodliwych substancji przez długi czas.

W zależności od warunków użytkowania wyróżniamy m.in:

 • kombinezony wodoochronne – skutecznie zabezpieczają pracownika wykonującego obowiązki w mokrym lub wilgotnym środowisku. W naszej ofercie uwzględniliśmy kombinezony wykonane z tkaniny Plavitex, która jest nieprzemakalna i odporna na ścieranie.
 • kombinezony ocieplane – przeznaczone do prac w miejscach, w których panują niskie temperatury (np. chłodnie).
 • kombinezony kwasoodporne – pokryte specjalną powłoką fluorocarbonową, zapewniającą skuteczną ochronę przed szkodliwymi kwasami.

Kombinezony robocze – dla jakich branż?

Kombinezony robocze zabezpieczają ciało pracownika zarówno przed drobnymi otarciami, jak i poważniejszymi urazami, a materiał, z którego są wykonane – to bariera dla szkodliwych substancji. Ten element odzieży roboczej będzie więc skuteczną ochroną dla pracowników fizycznych wielu branż narażonych na działanie szkodliwych czynników, a więc:

 • warsztaty samochodowe,
 • lakiernie,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł chłodniczy,
 • fabryki,
 • hale malarskie,
 • laboratoria,
 • zakłady wodociągowo-kanalizacyjne,
 • ogrodnictwo,
 • budownictwo.

Kombinezon roboczy to prosty i praktyczny element garderoby, zabezpieczający ciało pracownika w sposób kompleksowy. Komfort pracy w kombinezonach roboczych AB PARTNERS zapewnia wytrzymały i odporny na szkodliwe substancje materiał oraz możliwość dopasowania do konkretnej sylwetki.

Kategorie
Wiedza

Praca w magazynie – jak zabezpieczyć pracownika zgodnie z zasadami BHP?

 

Zadbanie o odpowiednie wyposażenie pracownika magazynowego to priorytet każdego przedsiębiorstwa logistycznego. Na terenie magazynu największym zagrożeniem są zwłaszcza przemieszczające się wózki widłowe i spadające przedmioty. Aby więc pracownik był należycie chroniony, pracodawca powinien zapewnić przystosowaną do warunków pracy odzież, kask czy inne akcesoria ochronne. Dlaczego są one tak ważne i na co zwrócić szczególną uwagę w kontekście zabezpieczenia pracownika magazynowego?

Praca w magazynie – na czym polega?

Praca w magazynie polega na organizowaniu przestrzeni hali – pracownik może być odpowiedzialny za rozładunek towaru czy obsługę sprzętu magazynowego, a zwłaszcza wózków widłowych. Innym obowiązkiem dotyczącym tego typu stanowisk jest kontrola jakości składowanych produktów i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Oprócz podstawowych obowiązków pracownik powinien także pamiętać o zachowaniu należytego stanu maszyn i narzędzi, z których korzysta w trakcie wykonywania swojej pracy.

Zagrożenia w magazynie

Pracownicy magazynu na co dzień mają styczność z paczkami i przedmiotami, niejednokrotnie sporych gabarytów, które muszą przetransportować do konkretnego miejsca, nie uszkadzając przy tym towaru. Taki wysiłek fizyczny angażuje do pracy różne grupy mięśni, co już stanowi pewien stopień zagrożenia dla ich zdrowia. Do tego dochodzą prace na wysokości, które również mogą być przyczyną wypadków oraz poruszanie się po nierównomiernym podłożu.

Najczęściej wymienianym zagrożeniami dotyczącymi pracy w magazynie, są:

 • urazy i stłuczenia wynikające z poślizgnięć czy potknięć na nierównej powierzchni,
 • urazy spowodowane upadkami z wysokości (np. platformy, podesty),
 • potrącenia przez poruszające się wózki widłowe,
 • uderzenia spowodowane spadającymi przedmiotami,
 • wysoki poziom hałasu, który może powodować uszczerbek narządu słuchu,
 • urazy spowodowane kontaktem z toksycznymi, łatwopalnymi czy wybuchowymi materiałami, które są przechowywane na magazynie,
 • urazy kończyn górnych lub dolnych spowodowane przenoszeniem ciężkich przedmiotów.

Jak zabezpieczyć pracownika magazynowego?

Prace na magazynie wymagają w miarę lekkiego zabezpieczenia ciała, jednak jak najbardziej funkcjonalnego. Pracodawca powinien zadbać o takie elementy ochrony jak:

Odzież robocza – minimalizująca ryzyko przedostania się kurzu i innych zanieczyszczeń, z którymi pracownik magazynowy ma kontakt. W przypadku prac fizycznych odzież roboczą reprezentują bluzy, spodnie ogrodniczki lub kombinezony robocze, które wchodzą w skład naszej oferty. Co ważne, nie krępuje ona ruchów pracownika i jest przystosowana do niekorzystnych temperatur przestrzeni magazynowej. Ponadto charakteryzuje ją ergonomia, nowoczesny design i wysokiej jakości materiały.

Buty – przeważnie trzewiki sięgające do kostki, które zabezpieczają ją przed zwichnięciem czy innym, poważniejszym urazem. Wiązane trzewiki, które uwzględniliśmy w naszej ofercie, posiadają podnosek kompozytowy i wkładkę antyprzebiciową, a także podeszwę antypoślizgową. Powoduje to, że bezpieczeństwo pracownika dotyczące podłoża wykonywanej pracy jest jak najbardziej zachowane, a on sam czuje komfort podczas przemieszczania się pomiędzy regałami magazynowymi czy pracy np. na drabinie.

Kask – konieczny jest w przypadku, gdy towary magazynowe umieszczone są na sporych wysokościach, a pracownik musi dokonać ich selekcji bądź załadować na specjalne platformy dźwigowe. Ważne, by hełm ochronny był lekki oraz nie powodował dyskomfortu wykonywanej pracy – taką też propozycję, dostępną w różnych wariantach kolorystycznych, uwzględniliśmy w naszym asortymencie.

Rękawice – zapobiegają zwłaszcza wyślizgiwaniu się paczek z dłoni oraz ułatwiają proces przenoszenia różnego rodzaju załadunków – taką ochroną zapewnia pokrycie rękawic w postaci specjalnego nakropienia. Materiał rękawic jest bardzo elastyczny, dzięki czemu nie utrudnia poruszania palcami i nie powoduje ich nadmiernego pocenia się.

Aby przeciwdziałać niepożądanym wypadkom w przestrzeni magazynowej, pracodawca powinien zadbać o organizację stanowisk pracowniczych oraz wszystkich pomieszczeń na terenie magazynu zgodnie z zasadami BHP. Do obowiązków osób kierujących pracą, należy również przydział pracownikom specjalnego wyposażenia technicznego obejmującego dobór elementów ochronnych, które uwzględniliśmy w naszej ofercie. Kroki podjęte w tym celu przez pracodawcę, mają zminimalizować ewentualne wypadki w trakcie pracy magazynowej, zwiększając tym samym komfort samego pracownika.

Kategorie
Wiedza

Okulary ochronne – chroń oczy pracownika! Jaki model okularów wybrać?

Okulary ochronne to najprostszy, a zarazem skuteczny i niedrogi sposób chroniący oczy pracowników fizycznych, wykonujących swoje zawodowe obowiązki w różnych (niejednokrotnie trudnych) warunkach. Zabezpieczają one przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń, przedostaniem się opiłków, a także przed promieniowaniem słonecznym. Modele okularów ochronnych w naszej ofercie należycie spełniają te funkcje i minimalizują ryzyko zagrożenia. Do jakich prac są one przeznaczone i jak wybrać model najlepiej przystosowany do danego stanowiska?

Okulary ochronne – przed czym chronią oczy pracownika?

Ochrona oczu to ogólne zagadnienie i tak naprawdę niewiele mówi. Chcąc zapewnić pracownikowi kompletne i funkcjonalne zabezpieczenie wzroku, trzeba mieć świadomość, do jakich czynników zagrażających się ono odnosi.

Podstawowym zadaniem okularów jest więc ochrona oczu i twarzy przed:

 • czynnikami chemicznymi i biologicznymi,
 • czynnikami termicznymi,
 • czynnikami mechanicznymi,
 • szkodliwym promieniowaniem świetlnym (zarówno w paśmie widzialnym jak i niewidzialnym).

Okulary ochronne BHP – jakie branże powinny zadbać o ten środek ochrony oczu?

Okulary ochronne powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie pracownik jest narażony na wniknięcie szkodliwych cząstek, czyli podczas szlifowania, cięcia, obróbki materiałów, a więc powinny być one bezwzględnie wykorzystane w następujących branżach:

 • budownictwie i nadzorze budowlanym – remonty i place budowy są miejscami, gdzie trudno uniknąć wszechobecnych pyłów czy oparów, a te zlokalizowane na otwartej przestrzeni dodatkowo narażają pracowników na promieniowanie słoneczne, przed którym skutecznie chronią okulary z odpowiednim filtrem UV.
 • spawalnictwie– obsługa szlifierek, tokarek czy wyrzynarek wymaga wysokiego poziomu zabezpieczenia narządu wzroku i zgodnie z zasadami BHP zapewnią to okulary ochronne, które zminimalizują wniknięcie opiłków czy iskier wydobywających się podczas obróbki materiału.
 • pracy z chemikaliami – zarówno w branży farmakologicznej, jak i w laboratoriach fizycznych czy chemicznych okulary ochronne muszą zabezpieczać oczy pracowników przed ekspozycją na drażniące opary i mimowolne otarcia oczu czy twarzy ręką, a także przed ewentualnym wyciekiem substancji chemicznych.

Gdzie jeszcze okulary będą niezbędnym środkiem ochrony? W odlewniach, warsztatach samochodowych, na liniach produkcyjnych czy w pracowniach tapicera, szlifierza lub tokarza.

Okulary ochronne – jaki model wybrać, aby zapewnić pracownikowi maksymalną ochronę?

Wybierając odpowiedni model okularów ochronnych, należy zwrócić uwagę zwłaszcza na nich budowę. Nasz model okularów ochronnych Classic posiada górne zabudowanie i częściowo nachodzi na obszar twarzy, przez co nie będzie zsuwać się z nosa pracownika.

Szkła są wykonane z poliwęglanu i są bezbarwne, co oznacza, że nie będą wpływały na jakość pracy, tym samym nie zakłócając widoczności i perspektywy. Budowa okularów szczelnie zabezpiecza oczy i twarz z każdej możliwej strony, co zapewnia komfort nie tylko fizyczny, co psychiczny pracownika – wykonuje on swoje obowiązki zawodowe, mając świadomość, że pracodawca zadbał o jego zdrowie i zminimalizował ryzyko negatywnych konsekwencji. Co ważne, tego typu model nada się do większości prac fizycznych i nie będzie uciążliwy przy długotrwałym użytkowaniu.

Innym przykładem, równie funkcjonalnym, a do tego reprezentującym nowoczesny, sportowy design, są okulary Ardon. Nieparujące i nieprzepuszczające szkodliwych substancji, trwałe, wytrzymałe, łatwe do utrzymania w czystości, odporne na zarysowania i dostępne w kilku wariantach: bezbarwnym, dymnym i żółtym. Charakteryzują się nieco węższą obudową, więc sprawdzą się u pracowników, którzy potrzebują skutecznej ochrony oczu, ale jednocześnie preferujących więcej wolnej przestrzeni na twarzy. Podobnie jak model poprzedni, okulary Ardon dobrze przylegają do twarzy, nie uciskając skóry pracownika.

Okulary ochronne z oferty AB Partners to środek zabezpieczający wzrok kompleksowo – jest zgodny z obowiązującymi zasadami BHP, łączy funkcjonalność i bezpieczeństwo z nowoczesnym designem. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, gdzie każdy Twój wybór będzie tym właściwym i przyczyni się do maksymalnej ochrony zdrowia pracownika fizycznego.

Kategorie
Wiedza

Praca na wysokości – jakie artykuły BHP są wymagane

Wypadki związane z pracą na wysokości stanowią największą część wszystkich wypadków przy pracy. W 2019 roku było to aż 31% wszystkich zdarzeń. Prawidłowa organizacja prac na wysokościach, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom – to klucz do ich uniknięcia oraz jeden z obowiązków pracodawcy. Jakie artykuły BHP są niezbędne przy pracy na wysokości? O czym należy pamiętać?

Czym jest praca na wysokości i kto może się jej podjąć?

Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem ziemi lub podłogi. Będzie to więc praca na:

 • rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych,
 • klamrach,
 • stropach,
 • kominach,
 • słupach,
 • wieżach wiertniczych i masztach,
 • drabinach,
 • konstrukcjach budowlanych,
 • innych podwyższeniach.

Czy każdy może podjąć się pracy na wysokości? Do wykonywania tego zawodu mogą być dopuszczone jedynie pełnoletnie osoby, które są świadome ryzyka zawodowego, posiadają aktualne orzeczenie lekarskie, odbyły odpowiednie szkolenie BHP i instruktaż stanowiskowy, a także które mają zagwarantowane środki ochrony indywidualnej oraz potrafią się nimi posługiwać.

Kluczowe znaczenie w tej kwestii ma orzeczenie lekarskie, które mówi o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Skierowanie na badania wysokościowe musi zawierać informację o tym, czy praca ma być wykonywana na powierzchni znajdującej się wyżej niż 3 m nad ziemią, czy niżej.

Artykuły BHP wymagane podczas pracy na wysokości

Pracodawca, który zatrudnia osoby wykonujące pracę na wysokości, jest zobowiązany do zapewnienia im właściwych środków chroniących przed upadkiem. Jeśli jest taka możliwość, praca powinna zostać zorganizowana w taki sposób, by pracownicy wykonywali swoje obowiązki poza strefą zagrożoną upadkiem.
Jeśli takiej możliwości nie ma, należy zadbać o odpowiedni sprzęt, czyli:

 • przenośnego punktu kotwiczącego – mocuje się w nim system łącząco-amortyzujący, punkt ten musi być odpowiednio wytrzymały, bowiem zapewnia asekurację;
 • szelek bezpieczeństwa (uprzęża) – składają się z taśm i klamer regulacyjnych, muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN-361;
 • podsystemów łącząco-amortyzujących – to m.in. zatrzaśniki, amortyzatory, linki bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne oraz liny z urządzeniami samozaciskowymi.

Dodatkowo teren powinien zostać odpowiednio oznakowany i zabezpieczony. Nie może również zabraknąć odpowiedniego ubrania, w tym hełmu ochronnego.

Wybór odpowiednich artykułów BHP może się nieco różnić w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. W naszej ofercie znajdziesz zestaw do prac na konstrukcjach stalowych, zestaw do prac na dachach czy zestaw przeznaczony do prac bez ryzyka upadku.

Przykładowo, w skład zestawu do prac na konstrukcjach stalowych wchodzi uprząż oraz amortyzator upadku z dwiema linami, które są zakończone hakami stalowymi. Uprząż chroni pracownika przed licznymi urazami i zapewnia równomierne rozłożenie sił podczas hamowania spadania, przenosząc je na najmocniejszą część ciała – miednicę. Z kolei amortyzator połączony z liniami maksymalnie ogranicza siłę upadku do bezpiecznej wartości. Tak zabezpieczony pracownik może rozpocząć pracę na wysokości ze świadomością, że jest w pełni chroniony, a ryzyko trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas spadania jest znacznie zminimalizowane.

Praca na wysokości – o czym jeszcze musi pamiętać pracodawca?

Odpowiedni sprzęt to nie wszystko, co pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom. Podstawą jest przeszkolenie w zakresie organizacji prac oraz korzystania ze sprzętu do prac na wysokości. Nie może również zabraknąć nadzoru – należy wyznaczyć osobę, która będzie monitorować przebieg prac, a także sprawdzać, czy sprzęt został odpowiednio połączony i rozłączony. Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, taka osoba najszybciej zareaguje.

Wyżej wspomniano również o zabezpieczeniu terenu prac. Ma to ogromne znaczenie, bowiem zapewni ochronę tym pracownikom, którzy wykonują swoje obowiązki na dole. Ostatnią kwestią, o której nie należy zapominać – jest przeprowadzenie kontroli artykułów BHP w autoryzowanym serwisie (przynajmniej raz w roku). Dzięki temu wszelkie usterki i wady zostaną szybciej zauważone i naprawione.

Praca na wysokości jest szczególnie niebezpieczna. Zakup odpowiedniego sprzętu BHP ma więc ogromne znaczenie w kwestii zdrowia, a nawet i życia pracowników. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – proponujemy wysokiej jakości sprzęt BHP, który pozwoli zminimalizować ryzyko upadku podczas wykonywania obowiązków przez pracowników.