Darmowa dostawa na wybrane produkty tylko do 19.10.2024!
+48 697 096 481
Filtry
Rozmiar
  • There are no filter terms yet
Producent
15 produktów

Z jakimi zagrożeniami wiąże się praca na wysokości?

Praca na wysokości uważana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych czynności, niosących ze sobą ryzyko poważnego uszkodzenia zdrowia (np. złamania kości lub wstrząsu mózgu), a nawet utraty życia. Pod pojęciem „praca na wysokości” kryje się każda czynność wykonywana w miejscu niezabezpieczonym stałymi konstrukcjami, podczas której różnica wysokości pomiędzy podłożem a stanowiskiem pracy przekracza 1 metr.
Mówiąc o pracy na wysokości, mamy na myśli przede wszystkim pracę na rusztowaniu, różnego rodzaju konstrukcjach budowlanych, na drabinie, dachu budynku lub kominie. W każdej z tych sytuacji pracownik jest zobowiązany do stosowania odpowiednio dobranych środków organizacyjnych (m.in. oznakowanie, asekuracja przez inne osoby), a także technicznych, w tym stosowania sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.

Jaki sprzęt do ochrony przed upadkiem z wysokości można kupić?

Środki ochrony przed upadkiem z wysokości dzielą się na trzy grupy: uprzęże, podsystemy łącząco-amortyzujące oraz punkty zakotwiczenia. Wśród uprzęży najczęściej używanych na stanowisku pracy znajdziemy szelki bezpieczeństwa złożone z taśm oraz klamer regulacyjnych. Szelki mogą być dodatkowo wyposażone w pas do pracy w podparciu lub punkt do pracy technikami linowymi.

Podsystemy łącząco-amortyzujące obejmują dużą grupę produktów, do których zalicza się zatrzaśniki, linki bezpieczeństwa, amortyzatory, liny z urządzeniami samozaciskowymi oraz urządzenia samohamowne. Punkty zakotwiczenia to natomiast produkty służące do mocowania w nich systemów łącząco-amortyzujących, podzielone na następujące klasy: A, B, C, D oraz E.

Jakie warunki powinny spełniać środki ochrony indywidualnej podczas pracy na wysokości?

Przed podjęciem decyzji o zakupie sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości, należy upewnić się, czy posiada on wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa, w tym oznakowanie CE oraz deklarację zgodności. Warto upewnić się także, czy sprzęt może być stosowany w naszych warunkach pracy – informację na ten temat znajdziemy w instrukcji użytkowania.