Rodo

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poniżej przedstawiamy informacje o wykorzystywaniu Państwa danych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma AB-PARTNERS z siedzibą przy ul. Pławskiej 1A, Oświęcim-Brzezinka.

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umowy.

Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.